'use strict'
var util = require('util')

/**
 * @module logger
 * @description logger functionalities.
 *
 * The above command would starts a tcp server on the port 8000 for logs.
 */

var native
if (process.platform !== 'darwin') {
 native = require('./logger.node')
} else {
 native = {
  enableCloud: function () {},
  print: function native (lvl, tag, line) {
   var level = Object.keys(logLevels)[lvl - 1]
   console[level](`${new Date().toISOString()} [${level.toUpperCase()}] <${tag}>`, line)
  }
 }
}

var logLevels = {
 'verbose': 1,
 'debug': 2,
 'info': 3,
 'warn': 4,
 'error': 5
}

/**
 * @constructor
 * @param {String} name - the logger name
 */
function Logger (name) {
 this.name = name || 'default'
}

function createLoggerFunction (level) {
 level = logLevels[level]
 if (!level || level < 1 || level > 5) {
  level = 3 // info
 }
 return function printlog () {
  var line = ''
  if (arguments.length === 1) {
   line = util.formatValue(arguments[0])
  } else if (arguments.length === 2) {
   line = `${util.formatValue(arguments[0])} ${util.formatValue(arguments[1])}`
  } else {
   line = util.format.apply(util, arguments)
  }
  if (line.length >= 1024) {
   line = line.slice(0, 1024) + '...'
  }
  native.print(level, this.name, line)
 }
}

/**
 * log level: verbose
 */
Logger.prototype.verbose = createLoggerFunction('verbose')

/**
 * log level: debug
 */
Logger.prototype.debug = createLoggerFunction('debug')

/**
 * log level: log
 */
Logger.prototype.log = createLoggerFunction('info')

/**
 * log level: info
 */
Logger.prototype.info = createLoggerFunction('info')

/**
 * log level: warn
 */
Logger.prototype.warn = createLoggerFunction('warn')

/**
 * log level: error
 */
Logger.prototype.error = createLoggerFunction('error')

// disable cloud by default
native.enableCloud(0)

/**
 * @example
 * var logger = require('logger')('some tag')
 * logger.log('test')
 * logger.error('something went wrong')
 *
 * @function defaults
 * @param {String} name - the log tag
 */
module.exports = function (name) {
 return new Logger(name)
}